lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vikt, massa, tyngd

Vikt - massa - tyngd. Vilka ord ska man använda.

Massan mäts i kg - kilogram - t.ex. med en balansvåg med en känd vikt på ena sidan.

Tyngden mäts i N - newton - t.ex. med en dynamometer (fjädervåg), som ofta är graderad i kg. Normalt visar vågen tyngdkraften mg = massan gånger tyngdaccelerationen g (som har värdet 9.82m/s/s ≈ 10m/s/s på jorden). 

Enligt Newtons andra lag, a=F/m, kommer accelerationen att bli g om det bara är tyngdkraften som verkar, dvs. om F=mg.

När man accelererar ändras den tyngd som dynamometern visar. Om man hoppar tillsammans med dynamometern och det som hänger på den kommer allt att accelerera tillsammans, med tyngdaccelerationen.  Dynamometern visar då noll. Vi kallar detta att vara tyngdlös.

 

Jämför kaninens längd i bilderna under hoppet som är fritt fall, och vid landningen, där allt accelereras uppåt och kraften uppåt alltså måste vara stor.

Läs mer.