lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fritt Fall i förskolan

Produktiva frågor

Om man frågar "vad kommer ner först" blir fokus på tävling. Om man i stället frågar "Vad händer om man släpper något?" börjar barnen undersöka hur olika saker faller. Faller allting nedåt? 

Vad händer med ballonger? Faller de nedåt eller rör de sig uppåt? Barn har sett ballonger som är lättare än luft och ballonger som blåst upp och släppts iväg. Ballongfrågan kan leda till undersökningar om hur olika ballonger rör sig när de släpps, och kanske en ballongraket över rummet.

Vad händer med papper? Ett papper kan röra sig fram och tillbaka under fallet - och helt annorlunda hopknycklat. Ett papper kan också bli ett pappersflygplan. Blir det skillnad på "släppa" och "kasta"?

Detta är några av de punkter som kom upp under en diskussion under en förskolelyftskurs, 18 nov 2011. Tack till kursdeltagarna /Ann-Marie

Benchmark - om rörelse

Projektet Benchmark 2061 ger exempel på kunskapsmål inom naturvetenskap för olika åldrar. För "rörelse" för "K-2" anges 

  • Saker rör sig på många olika sätt, t.ex. rakt, zigzag, runt och runt, fram och tillbaka, snabbt och långsamt
  • För att ändra hur något rör sig behöver man trycka eller dra
  • (Föremål som gör ljud vibrerar)

Om krafter:

  • Föremål faller till marken om inte någonting håller dem uppe
  • Magneter kan användas för att få vissa föremål att röra sig utan att vidröra dem