lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tyngdlöshet

När man faller fritt är man tyngdlös. Du kan prova detta genom att hålla en slinky och  sedan släppa den. Eller kanske släppa eller hoppa med ett litet spiraldjur. När man faller fritt känns det alltså som om man en stund har "stängt av" gravitationen. (Titta också på en film av en fritt fallande slinky.)

Fritt fall är också namnet på en av Gröna Lunds attraktioner, där gästerna får falla fritt i nästan tre sekunder. Titta på bilden av vatten som faller fritt tillsammans med dem som åker.

Vatten i flaska

I NRCFs sommarlovsfilm 2011 faller vatten fritt i en flaska med hål i. Titta noga på filmen. I vilka situationer rinner vattnet ut? När rinner det inte ut? (Dvs när är både flaska och vatten tyngdlösa?)

Fritt fall i andra situationer.

Filmen med flaskan visar att vattnet i flaskan är tyngdlöst också på väg upp eller när det rör sig i en kastbana. Tidiga filmer, som 2001, spelades in i flygplan som rörde sig i kastbanor "parabelflygningar". Moderna berg- och dalbanor har också byggt in "kastbanor" - se t.ex. bilden på det största krönet i Balder på Liseberg.

Varför är astronauter tyngdlösa? Läs mer om tyngdlöshet och hur astronauten Wubbo Ockels beskriver erfarenheterna i Space flight - a most unusual experience

Nasa har en "Zero-gravity research facility" med ett 132 m högt torn där experiment kan falla fritt i mer än 5 sekunder. Se Brian Cox besöka faciliteten och jämföra fallande fjädrar med en bowlingboll.

Einstein, fritt fall och ekvivalensprincipen.

Det berättas att Albert Einstein blev väldigt lycklig när han fick höra en hantverkare som trillat ned från en stege, och beskrev känslan av att inte väga någonting. Ekvivalensprincipen, mellan "tung" och "trög" massa,  blev ett led i hans utveckling av den allmänna relativitetsteorin. Han skulle säkert ha tyckt om att själv få prova fritt fall under de säkrare former om är möjliga idag. Visste du att Einstein höll sin Nobelföreläsning på Liseberg?

Läs mer om ekvivalensprincipen.

  

Lärandemål

Fritt fall = tyngdlöshet

Lite siffror för den som vill


För varje sekund man faller nedåt ökar farten med ungefär 10 m/s. Under den första sekunden blir medelfarten då 5m/s och man faller 5 meter. Nästa sekund ökar farten från 10m/s till 20m/s och man faller då 15 m under den andra sekunden. Under den tredje sekunden faller man 25 m osv. På tre sekunder hinner man alltså falla 5m+15m+25m = 45m.

Om man hoppar från ett 5m hopptorn är man alltså tyngdlös i en sekund!