lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Gunga - pendel

  • Kan du gunga "tvilling" eller "syskon" med en kamrat?
  • Kan ni gunga tvilling om en av er står och en sitter? Om inte, vem gungar fortast?
  • Kan du gunga tvilling med en tom gunga? (Be någon på marken om hjälp med att släppa den tomma gungan i rätt ögonblick)
  • Sätt igång två tomma gungor. Gungar de lika fort? Spelar det någon roll om de gungar lika högt?
  • Mät kedjans längd
  • Mät svängningstiden för en gunga. Svängningstiden eller "perioden", T, talar om hur lång tid det tar för gungan att gå fram och tillbaka. Bäst är att ta tiden när gungan passerar nedersta punkten. Starta stoppuret och säg "noll" första gången och räkna sedan upp. När du kommer till "fyra" har du mätt två hela perioder.
  • En gunga är ett exempel på en pendel. Ett annat exempel som kan genomföras inomhus är en jojo som börjar svänga. Hur ändras svängningstiden om man kortar snöret? Mät svängningstid för ett par olika längder och skriv in resultaten i en tabell - eller gör en tidsskala och häng upp de olika pendlarna vid den tid som svarar mot deras svängningstid (eller halv svängningstid, som på bilden nedan).

Ekvivalensprincipen

Lägg märke till att de danska en-, två- och femkronorna hänger på samma kurva, liksom de två leksakerna. Massan påverkar inte svängningstiden!