lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hur känns det när man gungar?

  • Hoppa upp och tag fart. Blunda ett tag och känn växlingen mellan att vara tung och lätt Vilka krafter verkar på dig under gungandets olika delar? När känner du dig tyngst? Lättast?
  • Tag med en liten spiralfjäder ("slinky"). Var under gungandet tror du att blir den längst? Kortast? Prova!
  • Tag med en flaska som är halvfull med någon färgad vätska. Håll flaskan mot gungans botten (i linje med kedjan). Hur tror du att vätskeytan kommer att stå när du gungar? Varför?
  • Prova. Vad hände?

Läs mer