lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Karusell

De gamla sortens lekplatskaruseller är borta. Säkerhetsskälen är lätta att förstå. Men dagens lekredskap ger ändå många möjligheter.

Läs också om undersökningar i Karusell på Liseberg, inklusive en kort film

Hittar du en bra karusell: skjut med vattenpistol in mot centrum och se vad som händer.

.

Kasta boll till din kompis medan karusellen snurrar - vad händer? Hur många försök tar det innan ni lyckas?

Även vid långsam rotation kan man göra en miniatyrversion av ett klassiskt experiment:  Låt en pendel gunga fritt medan karusellen långsamt snurrar. Provas med fördel ocskå i Tivolikaruseller. Foucaults hände en lång pendel i Pantheon i Paris - som sakta ändrade sin riktning medan jorden roterade.

Piruetter

 

Lekplatsens piruetter finns i olika former. Tag fart själv eller be en kamrat om hjälp. Vad händer när du drar dig närmare centrum? När du låter kroppen hänga så långt ut du kan? När du drar dig in igen? Hur känns det? (Du kan också prova med en snurrstol och gärna hålla ett par vikter i händerna som du drar in eller släpper ut.)

Hittar du en karusell som på bilden kan du prova att sätta fart och sedan dra dig in och ut och observera vad som händer.