lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Säkerhet och risk på lekplatser

Var lekplatserna bättre förr? Hur ska lekplatser ut? I arbetarskyddssammanhang gäller nolltolerans mot olyckor, men det är inte en rimlig strategi för lekplatser. Hur balanserar man säkerheten för barn med möjligheterna för dem att utveckla ett sunt förhållande till risker? 

Under ett seminarium 8 oktober 2015 på Lunds universitet diskuterade David Eager dessa och andra frågor. Några begrepp som introducerades var  "ability filter", "riskparadox", "risk deficit disorder".

Han berättade också om utvecklingen av lekmiljön på Darling Harbour som öppnade 2011 och där man vågade gå lite längre än vanligt.

Efter föreläsningen besökte vi Skryllegårdens naturlekplats, med många exempel på hur man kan kombinera naturupplevelser med utmaningar och lagom säker lek för alla åldrar.

WWW-material om om lekplatser och säkerhet

Forskningsartiklar mm om lekplatssäkerhet