lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Rutschbana

Se också en artikel, från NRCF i samarbete med Byskolan i S. Sandby, som beskriver hur 11-åringar undersöker friktion rörelse på lutande plan (med videoabstract  och manuskopia). 

Agneta Isaksson har gjort en film som presenterar hur elever i åk 2-3 undersöker Friktion - föremåls glidegenskaper.

Ligga kvar eller glida ned?

Åker du nedför rutschbanan eller fastnar du? Spelar det någon roll vilka kläder du har på dig? Om rutschbanan är våt? Om det är sand på den?

Prova att lägga olika föremål på rutschbanan och se vilka som kan ligga kvar. 

Hur mycket lutar kanan?

 

Med bollar, flaskor och andra runda föremål kan du fortsätta med fler undersökningar. Läs mer.

Friktion

Hur brant kan rutschbanan vara utan att föremål (eller man själv) börjar glida? Tyngdkraften drar neråt och friktionskraften hindrar eller bromsar rörelsen. 

Hur stor friktionen är beror förstås på ytan på föremålet och vad rutschbanan är gjord av.  Prova med olika föremål och undersök vilka som glider och vilka som ligger kvar. Om man har en vågig rutschbana kan man prova att se vilka föremål som kan ligga på den brantaste delen.

Friktionen mellan två ytor brukar beskrivas med ett friktionstal, μ. Om ett föremål precis stannar kvar på kanan i figuren så kan man räkna ut friktionstalet mellan kanan och föremålet genom att dela höjden med bredden. Med beteckningarna i bilden längst ner på sidan får man μ=h/b.

En överraskande upptäckt är att massan inte spelar någon roll för om föremål börjar glida eller hur fort det glider. Inte heller spelar kontaktytans storlek någon roll i den fysikaliska modellen. Läs mer

Fysik i vardagen

Varför är det svårare att gå uppför (och lättare att åka nedför) en backe när det har snöat?

Varför bygger man serpentinvägar t.ex. i alperna?

Glida eller rulla?

Om man lägger en boll på rutschbanan börjar den rulla i stället för att glida. Med bollar, burkar och flaskor kan man göra helt andra undersökningar. 

Man kan börja med att undersöka hur olika bollar rullar och kanske upptäcka att några rullar lika fort. Man kan gå vidare och arbeta med systematiska undersökningar och efterhand också med att diskutera observationerna med hjälp av olika fysikaliska modeller. Läs mer.

Skolverkets stödmaterial

Stödmaterialet från Skolverket  "Hitta regler" tar upp undersökningar av hur väl föremål i olika material glider. Dock ges inga förslag om undersökningar av hur andra variabler påverkar (eller inte påverkar) rörelsen.