lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om Skolverkets stödmaterial, februari 2014

Om kraft och rörelse


Kraft och rörelse är ett område där fysikens lagar ofta verkar strida mot vardagserfarenheterna. Att en kropp "förblir i ett tillstånd av ... likformig rätlinjig rörelse om den inte påverkas av en kraft ..." är inte det vi märker när vi cyklar och vet att vi måste fortsätta att trampa för att inte stanna.

Aristoteles kom fram till regler som levde vidare till renässansen. Våra vardagsupplevelser kan lätt leda oss till liknande - felaktiga - slutsatser, som att tyngre föremål alltid faller snabbare än lättare och att det behövs en kraft för att hålla igång en rörelse. Dessa uppfattningar, som strider mot fysikens lagar, har visat sig vara väldigt "undervisningsresistenta" - även om man har lärt sig rabbla tröghetslagen och kraftekvationen.

lekplatsen kan "kroppen" få vara vår egen och vi upplever själva de krafter som behövs för att förändra rörelse. För att ta vara på detta och gå bortom slutsatserna från vardagserfarenheter och närma sig fysikens lagar är lärarens stöd oerhört viktigt. Skolverkets stödmaterial i fysik  för grundskolan uppmanar eleverna att hitta regler. Det finns en stor risk att de regler eleverna kommer fram till liknar dem som liknar det antikens stora tänkare kom fram till.

Jag skulle önska att ni som använder Skolverkets material kompletterar undersökningarna "Papper från klätterställning" resp. "hitta luftmotstånd" med att samtidigt släppa lite tyngre föremål (t.ex. olika stora studsbollar) - en miniversion av Galileos klassiska experiment från Pisa. Vi vet att ganska unga elever kan fascineras av att upptäcka att de faktiskt landar samtidigt. DET är att undersöka tyngdkraften och upptäcka något riktigt grundläggande! (Läs mer)

Vad gäller undersökningarna på rutschbanan skulle jag önska att man inte bara använder ordet "friktion" korrekt utan också undersöker friktionens egenskaper, kanske både på rutschbanan och på ett annat lutande plan. Vilken roll spelar kontaktytans storlek? Vilken roll spelar massan? (Här väntar lite överraskningar!)  (Läs mer) Vad gäller begrepp kan det vara bra att använda rätt ord från början, och inte använda "friktion" när man t.ex. menar "strömningsmotstånd" eller "luftmotstånd".

Lycka till med era undersökningar av kraft och rörelse.

Ann-Marie