lu.se

2015 - Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier

2015 har utsetts av UNESCO till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier. Se http://www.light2015.org/ och även http://www.eps.org/light2015 och http://www.magic-of-light.org/iyl2015/. Det blir ett tillfälle att uppmärksamma alla de olika sätt ljus, synligt och osynligt, påverkar våra liv och ligger till grund för många olika områden inom vetenskap och teknik.

Den officiella svenska sidan för IYL2015 finns på Ljus2015.se.

Ljuset från solen är en förutsättning för liv och ger oss möjligheter att se vår omvärld. Genom olika ljuskällor kan vi använda fler av dygnets timmar, och modern belysingsteknik kan minska energianvändningen och även den oönskade belysningen av natthimlen. Ljus är en budbärare från mikrokosmos och makrokosms, och ger oss verktyg att förstå atomers och molekylers växelverkan och hur vår kroppar fungerar. En allt djupare förståelse ljusets egenskaper har öppnat vägen för optisk kommunikation och andra fotonik-tillämpningar som vi tar för givna. Många yrken i dagens samhälle arbetar med ljus i olika former. Under ljusets år 2015 kommer vi att lyfta fram flera av dessa aspekter. Vi hoppas också att det ska inspirera till nya samarbeten och kanske också tillämpningar och upptäckter.

Ljusets år i Sverige firas i ett samarbete mellan många olika aktörer, både genom speciella evenemang och genom att återkommande evenemang under 2015 får ljus som inslag eller tema. Tipsa oss gärna om det som är på gång så lägger vi in i kalendariet och även på på Facebook-sidan https://www.facebook.com/ljus2015. Som stöd och inspiration har vi tagit fram ett antal månadsteman och hoppas kunna bilda arbetsgrupper. Förutom grupper om ljusårets många olika teman och aktiviteter ser vi gärna lokala eller regionala arbetsgrupper. Om du/din organisation vill bidra, kontakta oss gärna och hoppas kunna bilda arbetsgrupper, både tematiska och lokala/regionala

Välkommen att fira Ljus2015 tillsammans med oss

Ann-Marie PendrillNationellt resurscentrum för fysik och 

Petra BindigPhotonicSweden
Nationella kontakter för Ljus2015 / Light2015

Läs den avslutande rapporten för det internationella ljusåret 2015 (rapporten om det svenska arbetet finns på sidan 173)