lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärare + Forskare =?

(Fysikaktuellt, nr 3 2012)

Under sommaren 2012 har NRCF varit involverat, som medarrangörer eller deltagare i flera olika aktiviteter där lärare fått tillfälle att interagera med forskare: Kleindagarna på Mittag-Leffler institutet, IYPT forskarskola, MAXlab-dagar, World Conference on Physics Education och ett symposium "Teaching Quantum Physics" som en del av den internationella forskarkonferensen EGAS. Dessa olika mötesplatser har inte bara olika innehållsfokus utan också många olika format för växelverkan, som kan ge inspiration till framtida aktiviteter

Klein-dagar

I början av sommaren samlades 10 universitetslärare och 20 gymnasielärare på Institut Mittag-Leffler i Djursholm för två och ett halvt dygns intensivt arbete om matematik i undervisningen. Varje halvdag inleddes med ett föredrag om något område som sedan diskuterades i fyra tvärgrupper, med uppgift att ta fram skisser på lektionsplanering med anknytning till temat. Under den sista förmiddagen valde deltagarna något av områdena för att i grupp arbeta vidare med något av lektionsförslagen, som sedan kommer att testas i klassrum av någon av lärarna. Klein-dagarna har inte fått sitt namn från den svenska fysikern Oskar Klein, utan från Felix Klein och hans bok ”Elementarmatematik vom höheren Standpunkte aus". Dagarna som anordnades av Svenska kommittén för matematikutbildning, Svenska Nationalkommittén för matematik, Mattebron och Institut Mittag Leffler var en del av det internationella Klein-projektet: www.kleinproject.org.

Vi som hade förmånen att få vara med fick många tillfällen till inspirerande diskussioner med forskare och lärare med olika inriktningar och olika sätt att se på matematiken och dess roll. Formatet med en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner och sammanfattningar i avspänd miljö är absolut värt att ta eft

IYPT - International Young Physicists' Tournament

Malmö Borgarskola har sedan några år anordnat träningsläger i juni för det svenska laget som ska delta i den internationella tävlingen. Till sin hjälp har laget lärare från skolan, några tidigare IYPT deltagare och ett par pensionerade forskare från Lund. I år inbjöds universitetsfysiker och några lärare och elever från andra skolor att under ett par dagar observera förberedelserna, med stöd från Skolverket. Dessa dagar genomfördes i ett samarbete mellan Svenska Fysikersamfundet, NRCF och Malmö Borgarskola och kan ses som en del av uppbyggnaden av en Fysikbro mellan lärare på gymnasium och universitet. Utvecklingen av detta projekt kan följas på http://www2.fysik.org/iypt

Maxlab-dagar

En stor grupp av nordiska gymnasielärare, från Sverige, Danmark och Finland fick under ett par dagar möjlighet att uppleva en stor forskningsanläggning och även själva genomföra och analysera experiment. Maxlabs forskningsdirektör, Professor Jesper Andersen, gav en kort historik om Maxlab och presenterade projektet Max IV i sin helhet från idée till anläggning samt framtida möjligheter med Max IV. Dagarna präglades också av föredrag om forskningen vid MAXlab, men även om hur elever fått möjlighet att genomföra experiment på CLS- Canadian Light Source samt hur lärarna kan genomföra experiment med sina elever på Maxlab. På menyn fanns även inspirerande föredrag om nanoteknologi och ”Quantum Show” på Vattenhallen, Lunds Universitet.

World conference on Physics Education

NRCF deltog under 1-7 juli 2012 i WCPE (World Conference on Physics Education) samt Physics Education Networks Meeting i Istanbul (http://www.wcpe2012.org). Många sessioner handlade om simuleringar och IKT i skolan. Konferensen var en utmärkt plattform för möte mellan forskare i fysikutbildning och verksamma lärare och skolaktörer. Det diskuterades även former för EU-samverkan för erfarenhet utbyte angående nätverkande och mer effektiva fysik utbildningsnätver

Teaching Quantum Physics

Atomfysikkonferensen EGAS - European Group of Atomic Systems - har av tradition ett symposium som en parallellsession om något tema under konferensens sista dagar. Under EGAS44 som ägde rum i Göteborg handlade detta symposium om undervisning i kvantfysik.

Gymnasielärare fick delta i symposiet till ett mycket subventionerat pris och 25 lärare utnyttjade denna möjlighet. Ett antal lokala universitetslärare deltog också, liksom flera av konferensens mer än 250 atomfysiker. Förutom föreläsningar - både om undervisning och om aktuell frontlinjeforskning - och labbesök fanns många möjligheter till växelverkan med forskare vid postersessioner, kaffepauser och måltider, och inte minst båtutflykt, teatermingel efter föreställningen "Remembering Miss Meitner" och konferensmidda

Naturvetenskapens karaktär

En internationell forskarkonferens är en möjlighet att studera forskare i ett mer naturligt "habitat" än en konferens riktad i första hand till lärare. Frågor och kommentarer efter konferensföredrag blir förstahandsobservation av hur forskare kan växelverka, t.ex. "Ett fantastiskt experiment - gratulerar! Men jag håller absolut inte med om din tolkning". Många av de deltagande lärarna hade väntat sig att få höra om Higgs-bosonen, men fick i stället möjlighet till informella diskussioner av hur den uppfattades av forskare inom andra områden av fysiken. Atomfysik har också många egna spektakulära upptäckter som möjliggjorts med ny teknik, t.ex. att kunna observera vågfunktionens tidsutveckling eller skuggan av en atom. Det avslutande föredraget, där Jeffrey Hangst talade om antiväte (som uppmärksammats i anslutning till Dan Browns bok "Änglar och demoner") och spektroskopi (har det samma spektrum som väte och hur noga kan vi mäta det?), gjorde också många anspelningar på Higgs och LHC, storskalighet, småskalighet och precision, konkurrens mellan grupper och projekt, och om stråltid och uppmärksamhet.

Lärare + forskare = sant!

NRCF finns gärna med och ordnar lärarspår i anslutning till konferenser inom andra fysikområden. Vi tror att man bör planera ett sådant spår genom att välja ut några lämpliga plenarföredrag, ta fram föreberedelsematerial till dem och lyfta fram några viktiga punkter att känna till innan man lyssnar på föredraget, och kanske sedan följa upp med diskussioner i grupp om hur man skulle kunna använda något av det i undervisningen. Kontakta oss gärna om ni planerar en konferens där det kan passa!

Ann-Marie Pendrill och Lassana Ouattara, Nationellt resurscentrum för fysik, augusti 2012