lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ledning, organisation och uppdrag

NRCF leds av en styrelse som utses av Naturvetenskapliga fakulteten. Ordförande är Bo-Anders Jönsson.

Bidrag till NRCF finns inskrivet i regleringsbreven för Utbildningsdepartementet och Skolverket. Dessutom får NRCF verksamhetsbidrag från Rektor, LTH och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Läs mer om NRCFs uppdrag.