lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Styrelse för NRCF

2017

Bo-Anders Jönsson, Bo-Anders.Jonsson@med.lu.se
professor, medicinsk strålningsfysik, lärarrepresentant naturvetenskapliga fakulteten, ordförande

Annika Mårtensson, Annika.Martensson@rektor.lth.se,
professor, institutionen för bygg- och miljöteknologi, lärarrepresentant LTH

Knut Deppert, prefekt@fysik.lu.se,
Professor, prefekt, Fysiska institutionen

Sverker Aasa, sverker.aasa@mah.se
Lärarutbildningen vid Malmö Högskola, universitetsadjunkt

Andreas Redfors, andreas.redfors@hkr.se
Högskolan i Kristianstad, professor didaktik

Nicola Sarac, nicola.sarac@malmo.se
Rektor för Malmö Borgarskola

Thomas Lundblad,
Kullagymnasiet, Höganäs

Sabina Gazic, Sabina.D.Gazic@vellinge.se
Sundsgymnasiet, Vellinge

Ann-Marie Pendrill, ann-marie.pendrill@fysik.lu.se
Föreståndare för NRCF, professor

E-post till styrelsen

Se också rektors föreskrifter, inkl. styrelsens sammansättning (från 2009).