lu.se

Denna sida på svenska This page in English

NRCF i korthet

NRCF bildades 1994. Under 2014 fyllde vi alltså 20 år.  Vi firade med en konferens om: Från NV-didaktisk forskning till undervisning - om forskningsbaserade utvecklingsarbeten, 31 mars - 1 april. Några bilder från konferensen finns på NRCFs facebook-sida, http://www.facebook.com/fysik

Situationen för Nationella resurscentra har varit osäker under flera år (Läs mer), men vet nu att Resurscentrum blir kvar! Vi ser ändå konferensen som en startpunkt för ett utvidgat samarbete om stöd till lärare i södra Sverige.