lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ämnesdidaktiskt centrum

Beredning i Utbildningsutskottet  och beslut 11 december 2013: Ämnesdidaktiskt centrum ersätter nationella resurscentra. (s 136)

I protest mot den summariska handläggningen av  "Ämnesdidaktiskt centrum" var undersidorna på vår www-plats under en tid dolda. Gamla länkar fungerade, och länk till en kopia av den fullständiga förstasidan kunde fås på begäran genom e-post till resurscentrum@fysik.lu.se

Regeringsförslag drabbar lärare och elever (Lärartidningen), se också artikel i Skolvärlden och lyssna på P4-Östergötland 28 nov 13.30.

Läs om verksamheten för de tre Nationella resurscentra som arbetar inom naturvetenskapliga ämnen.

Debattartikel i VRs tidning Curie

4 resurscentrum blir ett?

Upprop: http://www.skrivunder.com/bevara_nationella_resurscentra

Skolverket har 1 oktober lämnat rekommendationen att LiU ska få ansvar för att bygga upp ett ämnesdidaktiskt centrum.

18 sept: I Budgetpropositionen, http://www.government.se/sb/d/16886/a/223709 utgiftsområde 16, s 296-297, står att anslag till resurscentrum ges för första halvåret 2014. När Skolverkets uppdrag är redovisat "avser regeringen att se över fördelningen av medel till ämnesdidaktiska centrum inom naturvetenskap och teknik från och med den 1 juli 2014."

23 januari 2014: Beslut om inrättande av ett Skolforskningsinstitut