lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ann-Marie Pendrill

Professor, föreståndare för NRCF

E-post: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

Telefon: 070 787 0427

Lunds universitet: LUCAT

Sedan 2009 är jag föreståndare för NRCF, och sedan 2015 också professor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik. 

Min forskningsbakgrund är inom teoretisk atomfysik vid Göteborgs universitet, men under senare år har jag allt mer inriktat mig mer mot utbildningsfrågor - med fysiken i centrum. Jag är inspirerad av den framväxande forskningen inom PER - Physics Education Research.

Jag är bl.a. intresserad av lärande i informella miljöer. Projektet Tivolifysik har under senare år utvecklats vidare från Lisebergsfysik, i ett samarbete med Gröna Lund i Stockholm och Tivoli i Köpenhamn. Ett relaterat projekt är lekplatsfysik. Jag medverkar också som expert i Skolverkets beredningsgrupp för fördelning av verksamhetsstöd till svenska Science Center. 

Inom lärarutbildningen i Göteborg har jag, förutom inom fysik, undervisat inom teknik- och matematik- och allmänna kurser. Jag har också medverkat i utvecklingsprojekt för matematik och fysikkurser, där vi på olika sätt har använt Liseberg för att ge konkreta tillämpningsexempel. Under tiden 2004-2009 koordinerade jag skolkontakterna vid GUs naturvetenskapliga fakultet, där vi under den tiden bl.a. byggde upp regionfinaler för Utställningen Unga Forskare.

Jag har handlett två doktorander inom Göteborgs universitets tvärvetenskapliga forskarskola CUL och var fram till 2009 en av temakoordinatorerna för Undervisning, lärande och naturvetenskap. Jag var också med i uppbyggnadsskedet av Hasselbladsstiftelsens forskarskola i Molekylärvetenskapernas didaktik. 

Min www-plats på GU (uppdateras sporadiskt).

https://orcid.org/0000-0002-1405-6561