lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tidigare uppdrag, NRCF

Föreskrifter för NRCFs fastställda av rektor 2009-05-28, med bakgrund. (Dnr 2009:313). Dessa föreskrifter är en uppdatering och komplettering av Föreskrifter för NRCFs fastställda av rektor 2009-02-26. (dnr 2009:123)

I 2009 års föreskrifter ändras, i några steg, styrelsens sammansättning, jämfört med tidigare föreskrifter från 2002-04-01

Enligt Dnr 2009:123 tillkom NRCF "som en treårig försöksverksamhet efter regeringsbeslut i december 1994. Försöksverksamheten pågick 1995-1997 och blev fr.o.m. januari 1998 en permanent verksamhet och ett särskilt åtagande för Lunds universitet genom budgetpropositionen 1997/98:1"

 

 

Utvärdering, 2009

Se också HSVs utvärdering (HSVs 2009:1 R) av Nationella resurscentra och regionala utvecklingscentra.