lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

NRCF och våra verksamheter

NRCFs uppgift är att ge lärare möjlighet till fortbildning och hjälp att hitta inspirerande resurser för sin fysikundervisning. Vi gör det genom att själva och i samarbete med andra ge kurser och fortbildningsdagar och utveckla material, men också genom att samla, granska, utvärdera och sprida information från andra.

Våra medarbetares kompetens spänner över många olika områden inom fysik och didaktik, och vi har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Vi har goda kontakter med forskare och lärare på alla svenska universitet med fysikutbildning, med lärarutbildare i naturvetenskapliga ämnen och med lärare från många olika skolor över hela landet. Vi har också goda internationella kontakter inom forskning och utbildning.

NRCF ligger i Lund och har sina lokaler på Fysikum vid Lunds universitet. Vi finansieras av Utbildningsdepartementet och Skolverket, med kompletterande stöd från rektor och från de naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna vid Lunds universitet.

Vi är också aktiva på olika sociala media, där undervisning och fysik diskutera i olika sammanhang.

Tillsammans med de nationella resurscentra för kemi och biologi anordnar vi NO-biennaler för F-9 lärare. Vi finns med på andra evenemang, såsom Skolforum, matematikbiennal, CETIS, Förskolebiennett och Fysikersamfundets Fysikdagar.