lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Medarbetare

Det här är vi som jobbar på NRCF.

Urban Eriksson

Universitetslektor och docent i fysik med specialisering i fysik och astronomididaktik

E-post: Urban.Eriksson@fysik.lu.se

Tel. 046-2226977

Urban var tidigare föreståndare för NRCF. Han har en bakgrund som gymnasielärare i fysik och matematik och sedan 25 år inom lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad och nu vid Lunds universitet. Under åren har han licat i astronomi och disputerat i fysik med specialisering i fysikdidaktik, där forskningen fokuserade på astronomididaktik.

Det teoretiska ramverk som han använder sig av, och utvecklar, är socialsemiotik, där man fokuserar på lärande som en social process och där all kommunikation sker med semiotiska resurser (representationer, aktiviteter och utrustning) som är specifika för disciplinen. Särskilt intresserad är Urban av vad noviser och experter urskiljer, eller "läser", i dessa resurser. Det kallas disciplinärt urskiljande och är en viktig pusselbit i lärandeprocesses; ser man inte det som är viktigt för disciplinen i en resurs så missar man sannolikt hela poängen.

Urban är också ordförande i International Astronomical Unions (IAU) forskargrupp för astrodidaktisk forskning (AER) och metoder, där han leder arbetet på den internationella arenan.

På NRCF arbetar Urban med att leda och utveckla verksamheten.

Mer om Urbans forskning finner du på LUs forskningsportal och på Researchgate.

Moa Eriksson

Doktorand

E-post: Moa.Eriksson@fysik.lu.se

Moa Eriksson är doktorand i fysik med inrikting mot fysikdidaktik. Hon har tidigare utbildat sig till gymnasielärare i fysik och matematik och arbetat som gymnasielärare innan hon påbörjade sina doktorandstudier i fysikdidaktik. 

Kim Svensson

Doktorand

E-post: Kim.Svensson@fysik.lu.se

Kim Svensson doktorand i fysik med inriktning mot fysikdidaktik. Han är intresserad av fysik, programming samt undervisning och lärande i fysik. Dessa tre intresseområden har han bl.a. kombinerat i projektet: "Programming in Physics education" där han har studerat vad programmering erbjuder för att elever ska ha möjlighet att skapa mening kring fysikaliska koncept eller fenomen.

Lukasz Michalak

Föreståndare för NRCF, doktor i fysik, universitetsadjunkt i fysik

E-post: Lukasz.Michalak@fysik.lu.se

Lukasz har doktorerat i fysik och sedan utbildat sig till gymnasielärare i fysik och matematik. Han har arbetat i många år som gymnasielärare i dessa ämnen. Numera arbetar han i huvudsak med undervisning i fysik på grundutbildningen, fysiklärarprogrammet vid Lunds universitet samt på fortbildningskurserna inom Lärarlyftet.

Ann-Marie Pendrill

Prof. em. orcid: 0000-0002-1405-6561

E-post: Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se

Ann-Marie var föreståndare för NRCF 2009-2019 och har genom åren skapat massor av resurser för lärare att använda i sin undervisning, bland annat Tivolifysik och Lekplatsfysik. Hon en bakgrund inom atomär beräkningsfysik och har undervisat i fysik i många år på LU, GU och Chalmers, inom lärarutbildning, fysik- och ingenjörsprogram.