lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Om NRCF

Uppdrag

NRCF är ett nationellt resurscentrum med mandat av Skolverket. NRCFs syfte är att öka intresset för naturvetenskap och teknik, särskilt fysik. Detta ska göras genom att rikta sig till lärare på förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Man ska också sträva efter att förnya undervisningen och vidareutbilda lärare. Nationellt resurscentrum för fysik ska arbeta på nationell basis.