lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vision för NRCF

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick

Med några få byggstenar kan vi bygga upp fysiken, från minsta elementarpartikel, till hela universum. Denna svindande insikt vill vi, som fysiker, dela med oss till allmänhet, lärare, och elever. Fysiken ger redskap som kan användas i många olika sammanhang för att betrakta världen, från vardagsfenomen till filosofi och framtidsfrågor, där fysiken måste samspela med andra discipliner i ömsesidigt utbyte.

Runt om i landet finns engagerade lärare, som brinner för sitt uppdrag – för både elever och fysik. Läraren är den viktigaste faktorn för vad som händer i klassrummet! NRCF kan ge lärare skarpare verktyg i arbetet, men också uppmuntran, glädje och ökad synlighet.  

Många andra aktörer har också fått i uppdrag att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap, lokalt, nationellt, internationellt och virtuellt. NRCF har, med begränsade resurser, nått ut på många olika sätt till elever, lärare och andra aktörer. Genom ett ökat samarbete kan insatserna få ännu större genomslagskraft och vi kan ge varandra förlängda armar. 

Samverkan, nationell delaktighet och internationell utblick är nyckelord för NRCFs arbete.