lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärarutbildning

Photonic Explorer omfattar 8 didaktiska utbildningsmoduler för lärare (kalkylblad, faktablad och anteckningar). Vissa moduler stöds även med video.
  
Den didaktiska ramaen hjälper lärare att enkelt integrera Photonics Explorer i sin undervisning. Den består av relevant bakgrundsinformation och andra verktyg som gör det lätt att förbereda lektioner och spara lärartid.