lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Moduler

Photonics explorer är uppbyggt kring 8 moduler för cirka en till fyra lektioner (à 45 min) beroende på ämnet. Varje modul behandlar ett specifikt område och omfattar definierade kunskapsmål. Lärare kan anpassa materialet efter egna behov eller använda modulerna självständigt.