lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Årskurs 1-3

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

Så inleds kursplanetexten om fysik i Skola 2011 - och redan i förskolan skall barnen ha fått möjligheter att uppleva bl.a. "enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen".

För årskurs 1-3 är det centrala innehållet gemensamt för de tre naturorienterande ämnena, fysik, kemi och biologi.

Webb-portal Teknik och Natur, F-6

Vi fortsätter arbetet med www-portalen, http://www.teknikochnatur.se/, koordinerad av Bioresurscentrum, för att göra det lättare för er som arbetar i F-6 att hitta inspiration för undervisningen och kunna uppfylla läroplanens mål. Materialet skall anknyta till de reviderade läroplanerna. Som en förberedelse för detta projekt har vi  bl.a. utveckat material om lekplatsfysik. Kontakta oss gärna om du har något material du vill dela med dig av.