lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Benchmark 2061

Benchmarks, från det amerikanska projektet 2061, ger konkreta exempel på vad barn och elever bör få lära sig om naturvetenskap i olika åldrar för att så småningom nå upp till målen i gymnasiet. Benchmark 2061 konkretiserar lärandemålen under några olika rubriker, bl.a. The Nature of ScienceThe Physical SettingHistorical Perspectives, Common ThemesHabits of Mind. 

Benchmark 2061 konkretiserar lärandemål för olika årskurser: Kindergarten-2, 3-5, 6-8 och 9-12.

För lågstadiet är både målen för K-2 och 3-5 intressanta.