lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kursplanemål, 1-3

Övergripande syften och Centralt innehåll i Natur-orienterande ämnen, årskurs 1-3


1 Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

2 Genomföra systematiska undersökningar i fysik

3 Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

A Året runt i naturen

1 A

2A

3A

B Kropp och hälsa


1 B

2B

3B

C Kraft och rörelse


1C

2C

3C

D Material och ämnen i vår omgivning

1D

2D

3D

E Berättelser om natur och naturvetenskap

1E

2E

3E

F Metoder och arbetssätt

1F

2F

3F