lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Centralt innehåll

  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.