lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kraft och rörelse

... Systematiska undersökningar

En lekplats erbjuder många möjligheter att studera fysik med hela kroppen och själv undersöka några av fysikens grundläggande principer, som t.ex. Fritt Fall. I det centrala innehållet för Kraft och rörelse står:

  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och
    rutschbanor.
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Läs mer om Fysik på lekplats.

Underrubriker

  1. Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och
    rutschbanor.
  2. Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.