lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Material och ämnen i vår omgivning

Densitet och vattnets omvandlingar mellan fast, flytande och gas bör vara en del av barns erfarenheter redan från förskolan.

Några filmade experiment från Resurscentrum, med förklaringar och bakgrund

Luft tar plats 

Salta vägar

Påskfysik 2010 - sjunkande och flytande ägg (densitet)

Semesterfysik 2009 - Åka bil med heliumballong (densitet)

Fler experiment, med bilder och korta förklaringar

Elektrisk loppcirkus

Ketchupdykaren

Material utifrån

UR har tagit fram en serie små filmer om atomer och molekyler, avsedda för skolår 0-3.

Underrubriker

  1. Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

  2. Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

  3. Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

  4. Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

  5. Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.