lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Project 2061 - Benchmarks for science literacy

Benchmarks for science literacy - Project 2061 är framtagna av AAAS  - American Association for the Advancement of Sciences - i samarbete med ett stort antal verksamma lärare. Det är ett levande dokument som ibland uppdateras.

Dokumentet konkretiserar lärandemål under några olika rubriker, bl.a

Högst upp på sidorna finns underrubriker och länkar till föreslagna mål för olika åldergrupper: Kindergarten-2, 3-5, 6-8 och 9-12. Varje område inleds med en överblick och kommentarer om bl.a. vanliga elevuppfattningar.

Vi har översatt målen för Den fysikaliska världen (The physical setting) för skolår 3-5.  Även målen för skolår 6-8 är intressanta för mellanstadiet (Amerikanska barn börjar skolan ett år tidigare!).