lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Experiment

Experiment kan överraska och väcka nyfikenhet och göra lektionerna roligare. De kan illustrera viktiga principer och göra det lättare att komma ihåg. Experiment är grunden för fysikkunskaperna om världen omkring oss. Länkarna till höger ger exempel på några experiment som kan passa in för skolår 1-6 och kan göras med enkel utrustning som ofta finns hemma.

Fler experiment hittar du bland våra Filmade experiment och kanske också bland de Snacks vi fått lov att importera från Exploratoriet i San Fransisco.

Experiment kan bidra till att uppfylla läroplanens övergripande "syfte" för fysikämnet, listade till höger.

Övergripande mål i Fysik

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.