lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kursplaner i fysik, 4-6

Gr11:Fysik

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

(Läs mer: Alla kursplaner och hela kursplanen i fysik)

Syfte

...

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Efter en presentation av syftet med undervisningen i fysik följer en uppräkning av punkter: "Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll" under några rubriker, separerade för årskurs 1-3 och 4-6. Det centrala innehållet för årskurs 1-3 är gemensamt för fysik, kemi och biologi. Följ länkarna 1-3 och 4-6 för att läsa mer detaljerat om det centrala innehållet.

 

1-34-6
  • Året runt i naturen
  • Kropp och hälsa
  • Kraft och rörelse
  • Material och ämnen i vår omgivning
  • Berättelser om natur och naturvetenskap
  • Metoder och arbetssätt
  • Fysiken i naturen och samhället
  • Fysiken och vardagslivet
  • Fysiken och världsbilden
  • Fysikens metoder och arbetssätt