lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kursplanemål

Övergripande syften och Centralt innehåll i Fysik, årskurs 4-6


1 Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

2 Genomföra systematiska undersökningar i fysik

3 Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

A Fysiken i naturen och samhället

1 A

2A

3A

B Fysiken och vardagslivet


1 B

2B

3B

C Fysiken och världsbilden


1C

2C

3C

D Fysikens metoder och arbetssätt

1D

2D

3D