lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Planering av ett arbetsområde

Exempel på hur man kan planera ett arbetsområde om energiflöden.

Vid planeringen av detta område tog vi en utgångspunkt i punkten Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet t.ex. med kläder, termos och husisolering”  i det centrala innehållet  4-6: 

I det centrala innehållet 4-6 hittade vi fler punkter som kan relateras till detta område och funderade över vad punkterna kan innebära i relation till området.

 • Energins oförstörbarhet och flöde
  • Energi försvinner inte
  • Om något blir varmare har det tagit upp energi
  • Om något blir kallare har det avgett energi
  • Mat blir t.ex. värmeenergi i kroppen och elenergi från väggen kan värma upp mat på spisen eller i mikron.
 • Energiflöde mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet?
  • Energi går från det som är varmt till det som är kallt.
  • Det som är varmt avger energi. Det som är kallt avger inte kyla – det tar upp energi.
  • Isolering gör att energiflödet blir långsammare. Luft isolerar – dunjacka osv. Tjock jacka eller flera lager?
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  • Termometer
  • kylskåp, frys
  • isolering, hus, bygga energismart, kläder
  • värmeelement, spis, mikro
 • Beskrivningar och förklaringar av naturen
  • Partikelmodell, faser (fast flytande gas)
  • I varmt vatten rör sig vattenmolekyler fortare än i kallt. I varm luft rör sig luftmolekylerna fortare än i kall. Står de helt stilla är det så kallt som det kan bli.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Mätning av isbiten – olika metoder kan ge olika resultat
  • Trenden densamma?
  • Vad tror ni händer, kontrollera med experiment/observation, slutsats?
  • Vad händer om man gör experimentet igen?
 • Mätningar och mätinstrument
  • Termometer, måttband, linjal, klocka,
 • Dokumentation
  • Tabell, bilder (film?), enkel text

Hur man kan gå vidare för att konkretisera planeringen?


Denna planering är utarbetad av Per Beckman och Carina Fasth, NRCF, våren 2012. Planeringen tar sin utgångspunkt i Lgr11, men är också inspirerad av Benchmarks for science literacy.
Frågor och kommentarer kan skickas till resurscentrum@fysik.lu.se.