lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Konkretisering av målen

Efter den inledande planeringen är det dags att konkretisera våra mål, dvs de kunskapskrav vi ställer på eleverna. Vi funderar då över svaren på t.ex. de här frågorna:

 • Vad vill vi att eleverna ska kunna säga om en företeelse?
 • Vilka begrepp vill vi att de ska kunna använda i en beskrivning?
 • Kan begreppen kopplas till en uppfinning eller en utveckling av något som är eller har varit till nytta för människan?
 • Handlar det om något vi använder/ser i vardagen eller i samhället?

Här försöker vi genom egen eller andras erfarenhet, eller från böcker eller nätet, ta till oss något om föreställningar och missuppfattningar elever har om området.

I nästa steg funderar vi på vad eleverna ska göra. Fysik är experimentellt. Laborativ process innebär inte bara att utföra steg enligt en lista, utan det kan också vara en cykel av prova, tänka, ändra och prova igen. Att göra kan innebära många saker, t.ex

 • Diskussion om idéer för t.ex. vad vill vi veta? vad ska vi mäta? hur? vad har vi tillgång till för grejor? vad kan bli fel? vad betyder våra resultat?
 • konstruktion av en laborativ uppställning.
 • observationer i en konstruerad situation
 • Kan vi använda mätverktyg från vardagen – t.ex. klocka/stoppur, måttband/linjal, termometer, våg, annat?
 • Kan vi dokumentera - skriftlig beskrivning med bilder, foton, film. Tabeller.
 • Kan man ha något moment där det krävs att man kan följa instruktioner i text och bild.
 • Kan man göra experimentet på olika sätt?

Våra förslag till lektionsplanering och konkreta lärandemål skolår 4-6 för aktiviteterna kring Energiflöden.

Det finns många böcker med experimentförslag. Nätet är också en guldgruva vad gäller att hitta aktiviteter – är man beredd att läsa på engelska så växer utbudet ännu mer. ”science (activities)”, ”physics (activities)” i kombination med ”elementary school” (kanske ”middle school”) och kanske ”inquiry” tillsammans med något fysikbegrepp (”heat”, ”force”, ”energy”, ”sound”, ”light”, ”astronomy” mm.) ger många träffar. Aktiviteterna eller experimenten ni väljer ut ska ha en tydlig koppling till de mål ni har ställt upp. Använd inte sådant som ni inte förstår. Ni får gärna skicka länkar till oss om ni vill ha hjälp att förstå vad sidor ni hittat handlar om.resurscentrum@fysik.lu.se


Denna planering är utarbetad av Per Beckman och Carina Fasth, NRCF, våren 2012. Frågor och kommentarer skickas till resurscentrum@fysik.lu.se.