lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Temaområde

Exempel på tematiska arbetsområden med anknytning till läroplanens mål  och centralt innehåll för skolår 4-6 inom fysik. Ett tema kan gärna genomföras i samarbete med andra ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik.

Denna sida är under utveckling och kommer att kompletteras med fler områden.