lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Temaområde

Exempel på tematiska arbetsområden med anknytning till läroplanens mål  och centralt innehåll för skolår 4-6 inom fysik. Ett tema kan gärna genomföras i samarbete med andra ämnen, inte bara inom naturvetenskap och teknik.

Denna sida är under utveckling och kommer att kompletteras med fler områden.