lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fördjupning av målen i skolår 7-9

Energiflöden - vilken kunskap tillkommer för skolår 7-9?

Kommentar till målen Skolår 4-6

Här tillkommer en del aspekter och en del förändras, bland annat:

  • Fysikinnehållet fördjupas och samma fenomen ges en ny skepnad genom att man använder en del enkla formelsamband för att sammanfatta idéer och resultat. Kopplingen till matematiken blir då tydligare.
  • Förståelse för algebraiska uttryck blir viktig även inom fysiken och ger tillgång till ytterligare ett sätt att se på fysikaliska och naturvetenskapliga argument.
  • Storhet och enhet används.
  • Mätutrustningen, och den experimentella utrustningen, utökas utöver den vardagligt tillgängliga till att innefatta t.ex. noggranna vågar och multimetrar.
  • Rita diagram
  • Ökad ålder och ökad insikt i samhället (teknik, miljö, energi, . . .) ger större möjligheter att diskutera aktuella (politiska och samhälleliga?) frågeställningar.