lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärandemål, Skolår 4-6: arbetsområde Energiflöden.

Se också

Lärandemål

 • Planera en undersökning (hur ofta ska vi läsa av termometern?)
 • Genomföra en undersökning - kunna mäta temperatur (använda en termometer).
 • Dokumentera en undersökning (tabell)
 • Veta några material som leder värme bra (metallsked) och några som leder värme dåligt (dunjacka). Bastu, ugn – skillnad på att röra vid luft och metall/vatten.
 • Ämnen som värms upp utvidgar sig (sprit-termometer), utom vatten där is tar större plats än flytande vatten.
 • Energi går från det som är varmt till det som är kallt. Det som är varmt avger energi. Det som är kallt avger inte kyla – det tar upp energi.
 • Varför man fryser när man är våt.
 • Om något blir varmare har det tagit upp energi, t.ex. en del energiomvandlingar i köket – el till värme.
 • Om nåt blir kallare har det avgett energi, t.ex. kylskåp (eller frys) som tar värme från maten och levererar den på baksidan av kylskåpet.
 • I varm vätska rör sig molekyler fortare än i kallt. I varm luft rör sig luftmolekylerna fortare än i kall. Står de helt stilla är det så kallt som det kan bli. Varm luft och vätska tar större plats än kall, eftersom molekylerna tar upp större plats då de rör sig.
 • Isolering gör att energiflödet blir långsammare. Luft isolerar – dunjacka osv. Tjock jacka eller flera lager? Bygga energismart.