lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Årskurs 7-9

Fysik i grundskolans senare år

Under den senare delen av grundskolan byggs det fysikaliska modelltänkandet upp utifrån observationer. Via vår hemsida, fortbildningsdagar och poängkurser försöker vi inspirera till en varierad och intressant undervisning. Det är viktigt att lyfta in vardagen i klassrummen för att stimulera och ge en större förståelse för fysik. Vi värnar om en laborativ fysikundervisning utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. Didaktik genomsyrar vår verksamhet. 

Kort sagt vi vill förmedla att fysik är roligt! Bläddra gärna runt bland våra experiment mm

Under perioden vt 2013 - vt 2014 erbjuder vi i samarbete med Fysikum, LU, en kurs inom lärarlyftet II, 1-45 hp.

 

Ur kursplanen i fysik för grundskolan

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Syfte

...

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet fär årskurs 7-9 presenteras i kursplanen under fyra rubriker_