lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Experiment och annat

I spalterna till vänster och höger finns länkar bl.a. till material och texter som tagits fram vid NRCF.

Du kan också botanisera bland några andra större samlingar av www-resurser och annat material, t.ex.

Naturfag.no från Naturfagsenteret i Oslo, som också ger ut flera tidskrifter som kan vara av intresse, däribland Naturfag, Kimen och Nordina.

Institute of Physics har mycket stödmaterial för skolor och ger bl.a. ut tidskriften Physics Education.

American Institute of Physics, AIP, har en stor samling Physics Resources.http://www.aip.org/education/

American Physical Society, APS, har Resources for Students and Educators

American Association of Physics Teachers, AAPT, har fler.

Compadre.org har länkar från många olika källor, för lärare och forskare på olika nivåer.

International Commission for Physics Education har gett ut två webb-böcker: Connecting Research in Physics Education with Teachers Education.