lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Filmade experiment

Vi vill inspirera till fysiktänkande i vardagen och tona ner föreställningen om att bara experter med tillgång till speciell utrustning kan observera, studera och undersöka de fysikfenomen som finns runt oss. I våra filmade experiment försöker vi därför så långt som möjligt använda enkel materiel som de flesta redan har hemma.

De flesta experimenten kan anpassas till barn och ungdomar i olika åldrar. I förskolan och i lägre årskurser fokuserar man på att uppleva, observera och beskriva; för äldre barn och ungdomar kan man införa mer krävande moment som att dokumentera, jämföra och koppla sina observationer till fysikaliska modeller av verkligheten. En del experiment kräver en del diskussion eller formalism och är lämpligast på högstadiet eller gymnasiet.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om eller kommentarer till experimenten. Vi är mycket intresserade av att ta del av lärares erfarenheter av försöken!

NOT 1 juni 2021: En del av de inbäddade filmerna kommer inte upp - försök hitta dem direkt på YouTube-kanalen PerCarina

Kontakta oss: resurscentrum@fysik.lu.se