lu.se

Nationellt resurscentrum för fysik

Institutionen för Fysik, Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Acceleration med burkar och vatten

Accelerationsburk

När burken är fylld med vatten och träbiten flyter, har vi ett föremål med lägre densitet i en omgivning av högre densitet. När burken accelereras genom att svingas i en cirkelrörelse (acceleration in mt cirkelns mitt) slungas det tyngre vattnet utåt medan den lättare träbiten hamnar på burkens inre sida.

Tennisbollar i rör

Försöket med tennisbollarna visar samma princip som accelerationsburken. När röret roterar runt sitt masscentrum hamnar bollarna ytterst om röret är luftfyllt (de har högre densitet), medan de hamnar i mitten om röret är vattenfyllt (de har lägre densitet än vattnet).

Tennisbollar i luft: filmklipp i wmv-format

Tennisbollar i vatten: filmklipp i wmv-format