lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Acceleration med burkar och vatten

Accelerationsburk

När burken är fylld med vatten och träbiten flyter, har vi ett föremål med lägre densitet i en omgivning av högre densitet. När burken accelereras genom att svingas i en cirkelrörelse (acceleration in mt cirkelns mitt) slungas det tyngre vattnet utåt medan den lättare träbiten hamnar på burkens inre sida.

Tennisbollar i rör

Försöket med tennisbollarna visar samma princip som accelerationsburken. När röret roterar runt sitt masscentrum hamnar bollarna ytterst om röret är luftfyllt (de har högre densitet), medan de hamnar i mitten om röret är vattenfyllt (de har lägre densitet än vattnet).

Tennisbollar i luft: filmklipp i wmv-format

Tennisbollar i vatten: filmklipp i wmv-format