lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fritt fall

Trevlig sommar önskar resurscentrum!

Experimentet är en av många varianter på fritt fall.   

När vi väl har släppt flaskan accelererar den och vattnet neråt med tyngdaccelerationen 9,8 m/s2. Så länge man håller flaskan i handen (och har korken avskruvad) rinner vattnet neråt (ut genom hålet). Så fort man släpper flaskan accelererar flaskan och allt vattnet mot marken tillsammans, och inget vatten rinner längre ut ur flaskan.

Det spelar ingen roll hur man släpper eller kastar flaskan - så snart man har släppt den verkar endast tyngdkraften på flaskan och dess innehåll!

Hur kan man veta att man kan bortse från luftmotståndet? Jo - därför att vattnet inte rinner ut ur flaskan när vi släppt den. Om det hade funnits en påverkan från luftmotståndet, hade vattnet och flaskan antagligen inte accelererat så likartat, utan vattnet hade runnit ut ur flaskan (neråt om luftmotståndet är högre på flaskan än på vattendropparna).

Läs mer om fritt fall