lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Semesterfysik 2010

 

Gör fysikexperiment på studsmattan!

Du och allt du håller i accelererar på samma sätt när du hoppar. När du är i luften är tyngdkraften den enda kraft som påverkar dig. Om du håller i en boll och släpper den så accelereras den på samma sätt som du av tyngdaccelerationen.

Hoppar du med ett glas saft i handen borde saften accelerera likadant som du och som glaset, och alltså stanna i glaset.

Mer om hopp på studsmatta

Vilka krafter verkar under hoppet? Läs mer på Studsmattematte  - fritt fall och harmonisk svängningsrörelse eller Free Fall and harmonic oscillators. (Tillagt maj 2015, AMP)