lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Blås upp genom att suga ut

Blås upp en ballong med vinpumpen.

En delvis uppblåst ballong placeras i vakuumburken, en egentillverkad eller en "Food Saver". Blås upp ballongen helt ett par gånger i förväg för att töja ut den, det kan annars hända att det låga trycket i burken inte är tillräckligt för att "blåsa upp" den på grund av motståndet i ballongmaterialet. Detta motstånd finns inte i plastpåsen i experimentet "Blås upp genom att suga ut luften".

Bilderna visar en ballong dels med normalt tryck i burken dels efter att den svällt upp genom att luften sugits ut.

Sugröret som syns i bilden har som uppgift att ge en förbindelse mellan övre och nedre delen av burken. Den svällande ballongen stänger annars av den nedre delen av burken så att luften där inte kan pumpas ut.