lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysik och samhälle

Varför behövs fysikkunskaper i dagens samhälle? Hur kan skolfysiken ge eleverna relevant medborgar-kunskap? Ska skolans fysik ta upp samhällsfrågor - eller ska vi överlåta det till samhällskunskapsämnet?

Att arbeta med s.k. "socio-scientific issues" kan vara ett sätt att visa relevansen av kunskaper inom fysik och naturvetenskap, samtidigt som det kan ge en fördjupad förståelse av olika fysikområden, genom att kunskapen sätts in och tillämpas i nya sammanhang. Skolans styrdokument ger tydligt stöd för att arbeta med dessa frågor.

Läs mer om hur man kan arbeta med samhällsfrågor och kontroversiella frågor i fysikundervisningen.

Fysik i media

Ibland presenterar media nya forskningsresultat i fysik. NRCF försöker bevaka detta, men använder då ofta våra Facebook-sidor där läsare enkelt kan gå in och komplettera med andra länkar och eget material. Under 2011 har det bl.a. handlat om snabba neutriner.

Allmänna nyheter kan också tas till utgångspunkt för lektioner om olika fysikområden. Ett exempel är Felix Baumgartners hopp från 22 km höjd i mars 2012.

Det finns också nu en TV-serie som ger en speciell bild av fysik och fysiker: The Big Bang Theory. Det finns t.ex. ofta korrekta ekvationer i bakgrunden.

Vetenskapens Värld har ofta program om fysik, naturvetenskap och teknik.