lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Fysik i förskola och förskoleklass

NRCF stöder arbetet med naturvetenskap i förskolan genom medverkan i lärarfortbildning i olika former. Nätverket har också en Facebook-grupp.

Det nationella nätverket för naturvetenskap och teknik som bildades 2011 sedan dess genomfört årliga konferenser. Nästa konferens äger rum i Borås 14-15 oktober 2015. Konferensen kommer att ha ett tema om LJUS, i anslutning till det internationella ljusåret 2015. Anmäl ditt bidrag senast 31 augusti.

2014 års konferens ägde rum i Luleå 15-16 oktober 2014.  2014 års konferens ägde rum i Luleå 15-16 oktober 2014. genomfördes en Nationell nätverkskonferens för naturvetenskap och teknik i förskolan vid Göteborgs universitet. Högskolan i Kristianstad värd för ett möte  11-12 oktober 2012.

Vi medverkar också i www-portalen, http://www.teknikochnatur.se/, koordinerad av Bioresurscentrum, för att göra det lättare för er som arbetar i förskola och skolans tidigare årskurser att hitta inspiration. Kontakta oss gärna om du har något material du vill dela med dig av.

Varför ska vi sträva mot att arbeta med naturvetenskapliga fenomen och iakttagelser i förskolan?

  • Naturvetenskap förklarar vår omvärld. Det är samma värld som barnet i förskoleåldern utvecklas och leker i. 
  • Att utgå från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap skapar en naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. 
  • Barn i förskoleåldern är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen, ställer frågor och söker svar på dessa. 
  • Barn vill experimentera, hitta problem och lösa dem. 
  • Barns utveckling och lärande är en ständigt pågående process.

Förskolebarnet visar på sitt lärande och utforskande i naturvetenskap genom ...

  • sitt talade språk
  • sitt bild- och formskapande
  • sin lek och aktivitet
  • experiment i olika former
  • samspel med andra barn och vuxna

För att barn i förskoleåldern ska komma underfund med hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. För förskolebarnet kan ett experiment göras flera gånger, nytt resultat kan alltid jämföras med något annat. Detta leder så småningom till sådana kunskaper hos barnet att det kan ställa en hypotes och testa den själv, med en eller flera kamrater samt med läraren i förskolan.

Tidigare genomförda aktiviteter

NRCF anordnade rundabordssamtal kring förskolefrågor i anslutning till FNDs årskonferens 2010 och tillsammans med resurscentra i kemi och biologi en nationell nätverkskonferens i augusti 2011.

 Förutom kortare program gav vi under 2010 och 2011 också en kurs inom Förskolelyftet (se också http://www.education.lu.se/forskolelyftet). 

Experiment för soliga dagar.

Sidansvarig: AMP

Lekplatsfysik

Glöm inte att lekplatsen är ett stort fysiklaboratorium! Läs mer

Vi har också tagit fram ett häfte med experiment för yngre barn på besök i nöjespark. Upplev, undersök och upptäck tillsammans!

Tidigare aktivieter

NRCF anordnade rundabordssamtal kring förskolefrågor i anslutning till FNDs årskonferens 2010 och tillsammans med resurscentra i kemi och biologi en nationell nätverkskonferens i Stockholm i augusti 2011 och i Högskolan i Kristianstad oktober 2012.

Förutom kortare fortbildningar gav vi under 2010 och 2011 också en kurs inom Förskolelyftet

Experiment för soliga dagar.