lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Lärarkurser på CERN

Svensk lärarkurs på CERN v 44

Den svenska lärarkursen på CERN 2016 inleds söndag 30 oktober (välkomstmottagning kl 19) och avslutas  med mingel med svenska forskare fredag 4 november kl 16-17:30. På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger deltagarna en introduktion till partikelfysik, kosmologi m.m. Senaste nytt kommer att belysas och diskuteras och vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer beredda att inspirera och vidarebefordra sina lärdomar till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också delta. 

Anmälan till kursen sker genom e-post till Nationellt resurscentrum för Fysik (NRCF) i Lund (resurscentrum@fysik.lu.se) senast 16 september, mer detaljer fylls sedan i på en google-blankett 

Kursen är gratis, deltagarnas skolor får stå för resa (bokas individuellt) och kost och logi (är förbokat för deltagarna på CERN hostel). Max 30 deltagare.

Praktisk information om kursen (Detaljerad praktisk information angående ankomsten till CERN kommer att skickas per email till alla deltagare någon vecka innan kursen.)

CERN och dess utbildningsgrupp ser fram emot att få välkomna er här i Geneve, Schweiz.


Så här skriver Mattias Andersson som var med på lärarkurs v44 2014

Man får flera föreläsningar i partikelfysik, acceleratorfysik, om detektorerna, om CERNs organisation och historia. Men det skulle man i princip kunna få i Sverige. Det bästa med att komma dit är studiebesöken! Vi fick besöka kontrollrummet, protonkällan, magnetlabbet, och antimaterialabbet. Vi fick till och med åka ner djupt under marken och besöka ALICE-detektorn, som var öppen för underhåll. Det är en resa man inte glömmer. Föreläsarna är mycket bra och de svarar mer än gärna på alla frågor man har, dumma eller inte. De ser lärare som deras viktigaste instrument för att sprida information och kunskap om deras forskni

High-School Teachers Programme

Varje sommar anordnar CERN en High-School Teachers Programme

(Obs, detta är informationen inför 2016 års program, med anmälan senast 16 januari)

"If you want to be part of this multicultural teacher training you will have to apply for it first. Application period will start on 1 December 2015 and end on 31 January 2016." Läs mer på hst.web.cern.ch Click the blue button to be redirected to CERN's electronic recruitment system and follow instructions there.