lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Demonstrationer

Demonstrationer kan användas på många olika sätt i fysikundervisningen. Många förslag på demonstrationer, med utförliga förklaringar finns på http://www.fysikbasen.dk/

(Där finns också en genomgång av fysiken kring Tippetoppen med länkar till patentritningar och många artiklar.)

Vad lär sig elever/studenter av demonstrationer? Lyssna på en podcast-dialog från http://perusersguide.org/podcasts/.

Se också material från Institute of Physics för fysikundervisning på gymnasiet.